Qarzdorning o`z
kredit tarixini olishi
Batafsil
Kredit tashkilotlariga
xizmatlar
Batafsil


Bizning faoliyat

Kredit axboroti sub`ektlari - yuridik va jismoniy shaxslarning kredit ma`lumotlar bazasini shakllantirish
Kredit axboroti subyektlarining moliyaviy faoliyatini tahlil qilish va ularning reytingini baholash tizimini shakllantirish
Kedit axborotidan foydalanuvchilarga, shuningdek kredit axborotlari subyektlarining o‘ziga kredit tarixi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni berish
Kredit axboroti sub`ektlarining to`lov qobiliyati, kredit layoqati va to`lov intizomini baholashda ularga yordam berish maqsadida kredit axboroti foydalanuvchilariga maslahat va boshqa xizmatlarni ko`rsatish